Industri

131.353

Registrerte personskader

129.223

var skade ifm. ulykker

Tal fra 2015

Fallskader: 65.096

50%

Sammenstøt, påkjørsel: 25.164

20%

Kutt, bitt, stikk, skutt: 10.913

8%

Akutt overbelastning: 10.629

8%

Hvorfor førstehjelpskurs?

Når en medarbeider har skadet seg, er det for sent å kjøpe eller etterfylle førstehjelpskofferten, det er ikke tid til å lese seg opp på førstehjelpsteorien. Myndighetene stiller av samme årsak krav til mengde, type og plassering av førstehjelpsutstyr- og opplæring på norske arbeidsplasser,  for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er arbeidsgivers plikt å sikre nødvendig førstehjelpsutstyr til enhver tid er tilgjengelig. Det skal sies, at mange norske virksomheter etterlever i dette, og bidrar til å redde liv og helse til de mange arbeidstakere som daglig skades på arbeidsplasser.

Før skade

Risikokartleggingen (HMS-risiko) jf.IK-forskriftens krav definerer type, mengde og plassering av førstehjelpsutstyr. Kravet om opplæring i bruk av førstehjelpsutstyret «Førstehjelpskurs» – gjennomføres systematisk og dokumenteres jf. IK-kravet. Tilsvarende systematisk service/kontroll og etterfylling av førstehjelpsutstyret sikrer etterlevelse av myndighetskravene – og bidrar til synne og trygge arbeidsplasser.

Arbeidsplassen må ta stilling til:

  • Oppfyller vi kravene til førstehjelpsutstyr i vår virksomhet (risikokartleggingen er grunnlaget)?
  • Hvilke potensielle skader er kartlagt og hvilke type førstehjelpsutstyr trenger vi?
  • Hvor er det mest tilgjengelig og dermed raskest å ta i bruk?

Under hendelsen

Egensikkerhet er viktigst å tenke på før du setter igang førstehjelp. Må strømmen brytes først? Må du varsle andre trafikanter? Må du eventuelt la være, men heller evakuere deg selv og andre på grunn av røyk, damp eller eksplosjonsfare?

Varsle 113, eller om mulig få andre til å gjøre det. Førstehjelp settes igang slik du har lært på kurs med prioritering hvis flere er skadd. Hver enkelt forsøkes kartlagt ift hvilken tilstand de er i: bevissthet, luftveier, blødninger, brudd/indre skader etc. Relevant og livreddende førstehjelp og bruk av riktig utstyr igangsettes frem til ambulansepersonell ankommer.

Etter hendelsen

For mange er det en brutal opplevelse å bli en del av et skadested, enten man bidrar aktivt eller er vitne. En debriefing sammen med kolleger er ofte nok til å få bearbeidet opplevelsen og vil fungere normalt igjen. I enkelte tilfeller trengs det fagpersonell til å hjelpe en med å komme seg videre. Begge deler er normalt, men viktig å ta tak i umiddelbart.

Personsikkerheten er i Norge det område som er mest regulert gjennom en rekke lover, regler og forskrifter. Av samme årsak er det også der risikoen er størst. Arbeidstilsynet, Politiet og i enkelte saker også media, kan velge å undersøke årsaks- og ansvarforholdet til at en ulykke har skjedd. Da er viktig å kunne dokumentere et sikkerhetsarbeid i tråd med kravene. Det gjør lite i forhold til skaden som har skjedd, men man unngår en rekke uønskede konsekvenser som kan komme i tillegg.

Følger man dagens krav, og gjør så godt man kan, så forstår og aksepterer de fleste at all aktivitet kan medføre uønskede hendelser, men ikke dersom risikoen er neglisjert!

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente