Hvem er vi:

Vi skaper egenprodusert og bærekraftig trygghet

Hva gjør vi:

Vi leverer løsninger som setter kunden i stand til å forstå og selv løfte mest mulig av sitt sikkerhetsarbeid uten ekstern bistand.

Det gir bærekraft, økt robusthet og reduserte kostnader

Kim Frederiksen

Senior rådgiver / kfr@safesec.no

Erfaren rådgiver  og kursleder innen safety (bla. Risikokartlegging, HLR og bruk av hjertestarter, brann- og evakuering), security (inkl. ISPS og NOG091), beredskap, HMS/SHA fra bl.a. 15 års tjeneste i Falck Nutec. Tidligere erfaring fra Securitas innen sikkerhetsløsninger, sikkerhetskurs, vekteropplæring og leder av verditransport- og kontantdepot-tjenester. Maritim erfaring fra International skipsfart Mærsk og politiutdannet med tjeneste i URO-patruljen i København med fokus på narkotikakriminalitet.

Har erfaringer som innleid sikkerhetssjef hos kunder med behov for en mindre stillingsandel eller ønsker fleksibiliteten i å kunne dimensjonere tjenesten etter eget behov. Han har også vært innleid SHA-koordinator på byggeprosjekter.

Kim har spesiell interesse for sikkerhetsøkonomi og lønnsomhet i et kost/nytte perspektiv. Hvilke sikkerhetstiltak gir ikke nok effekt ift. hva det koster? Sikkerhetsøkonomi er også skalérbarhet; å sikre at kunder får levert sikkerhetsløsninger (medisin) som kan trappes ned – når «pasienten» har blitt frisk. Kost/nytte analyser hos kunder har innen dette område bidratt til reduserte kostnader og tilpassede sikkerhetsløsninger med bedre effekt.

Kims erfaringer fra dette området, er grunnlaget for oppbygging av Sharing Safety – fremtidens bærekraftige sikkerhet rundt enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn. En holdning – mer enn en tjeneste – for de som står for noe. Står for bærekraftig trygghet, gjennom digitalisering og delingsøkonomiens fordeler, grønn logistikk, risikodeling, ansvarlighet i hverdagen og samhandling og bistand når hjelpen trengs.

Følg, kommentèr og korrigèr oss gjerne under utvikling og etablering av fremtidens bærekraftige sikkerhet rundt oss – Sharing Safety.

Tor Slettebakken

Senior rådgiver (for tiden utsendt observatør for OSSE)

Erfaren rådgiver og anerkjent kursleder innen safety førstehjelp, hjertstarteter, brann- og evakuering), security (inkl. ISPS / NOG 091) beredskap, HMS og ulykkesgransking som i 2016 forlot Falck Nutec etter 7 års tjeneste. Tidligere erfaring fra vaktbransjen og vekteropplæring, politiet og ledelse i forsvaret med ulike utenlandsoppdrag bak seg.

Har et spesielt fokus og interesse for området sikkerhetskultur – hvordan få mennesker i en organisasjon til å øke sitt daglige sikkerhetsbidrag og dermed redusere skader og kostnader. Har vært sentral i utvikling og gjennomføring av sikkerhetskulturprogram levert til kraftbransjen.

Innen samme område har Tor gjennom samarbeid med Statoil videreutviklet og levert kurs innen sikkerhetsbevissthet, herunder kurs for eksternt personell når de i forbindelse med revisjonsstans skal jobbe sammen på komplekse og risikoeksponerte anlegg på en trygg og sikker måte.

Synnøve Færøvig

Senior Rådgiver / sfa@safesec.no

FOR TIDEN ANSATT I TIDSBEGRENSET STILLING HOS EQUINOR (tidl. Statoil).

Utdannet kjemiingeniør med etter- og videreutdanning innen generell yrkeshygiene fra NTNU. Har mange års erfaring innen HMS arbeid og yrkeshygiene on-og offshore. Arbeidsmiljøkartlegging og utarbeidelse av rapporter iht regelverk on-og offshore. Lang erfaring innen risikostyring av kjemikalier (eksponering, bruk, håndtering og lagring). Kartlegging av riktig personlig verneutstyr. Har erfaring fra offshore Topside EPCI prosjekt for gjennomføring av arbeidsmiljøanalyser og utarbeidelse av rapporter (WEAC, WEAL, WEHRA iht NORSOK S-002).

Utarbeidelse av Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) for engelsk sektor. Er kvalifisert til å utføre skuldermålinger for personell som skal reise med helikopter offshore på engelsk sektor iht directive CAP1145. Dette er et krav fra britisk luftfartsmyndigheter (CAA), der alle som reiser offshore med helikopter skal ha gjennomført skuldermåling av skulderbredden.

Et utplukk av andre tjenester og erfaringer som Synnøve bistår med:

 • Utføre skuldermåling for personell som skal reise offshore med helikopter på engelsk sektor. Accredited Measurer of Shoulder Bread iht directive CAP1145.
 • Utarbeidelse av Control of Substances Hazardous to Health (COSHH Risk Assessment).
 • Kjemikaliestyring med hensyn på
  • Sikkerhetsdatablad (risikovurdering, oppdatering, oppbevaring og tilgang)
  • Risikovurdering av kjemikalieeksponering
  • Substitusjonsvurdering
  • Oppbevaring og lagring av kjemikalier
  • Kartlegging av personlig verneutstyr (bruk, vedlikehold, oppbevaring)

Arild Thorseth

Senior instruktør /post@safesec.no

Vår meget erfarne redningsmann med lang tjeneste hos Norsk Luftambulanse sørger for at kunder med hjertestarter og førstehjelpsutstyr får kartlagt sitt reelle behov og leverer regelmessig hjertestarterkurs og førstehjelpskurs til mange fornøyde kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud. Arild er en anerkjent foreleser innen førstehjelp og akuttmedisin og benyttes blant annet av politihøgskolen og og andre fora som fagekspert.

Arild gir råd om valg av hjertestarter og førstehjelpsutstyr ift. bedriftens art, størrelse og beliggenhet og råder løpende sine kunder hvis de har for mye eller for lite i forhold til den virksomhet de driver. Han kontrollerer og bytter deler på utplasserte hjertestartere, og etterfyller kundenes førstehjelpsutstyr etter forbruk eller datomerking.

Øyvind Sæverhagen

Senior Rådgiver / os@safesec.no

Utdannet sykepleier i 1996 og tatt flere delfag innen HMS-ingeniør studiet, samt fag som granskning, tilsyn og risiko og HMS-ledelse innen Samfunnssikkerhet og Beredskap ved Universitetet i Stavanger,

Han har jobbet både på sykehus og i kommunehelsetjeneste, samt i Nordsjøen som Medic.

Har jobbet 10 år ved politiets operasjonssentral, og har jobbet med HMS og opplæring av operative mannskaper i førstehjelp. Bakgrunn som verneombud/vara-hovedverneombud i Politiet.

Bakgrunn fra Røde Kors Hjelpekorps fra 1989-2001 og aktiv innen undervisning i akuttmedisin/førstehjelp til bedrifter og organisasjoner og ambulansetjeneste.

Arbeidet som faglærer ved AOF Haugaland sin 2-årige HMS-fagskole siden 2014.

Øyvind bistår kunder med HMS-relaterte oppgaver, sikkerhets- og beredskapsplaner, kurs, øvelser og rådgir gjerne kunder om de rette løsninger/sikkerhetsutstyr til å håndtere en uønsket risiko.

Anders Frederiksen

Salg og kundeservice / afr@safesec.no

Anders har parallelt med studier, jobbet med salg og markedsføring innen butikk og direktesalgsmarkedet. Han har hatt ansvar for egen salgsgruppe og vært coach innen salg og kundeservice.

Han jobber primært med kundeservice, utsendelse av fag-nyheter, tilbud til kunder og knytter faglige spørsmål eller forespørsel om tjenester til rette rådgiver.

Vi SAMARBEIDER med:

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente