Er på vei…….

Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er den systematiske tilnærming bla. kommuner, industrivernpliktige bedrifter benytter for å kartlegge og dimensjonere sitt sikkerhets- og beredskapsopplegg.

Kartleggingen er eneste måte å sikre både lønnsomhet og akseptabelt risikonivå innen dette område.

At man samtidig etterlever myndighetskravet om systematisk risikokartlegging er en bi-effekt.

 

 

 

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente