Security

Forebygging av tilsiktede handlinger – kriminalitet

Innen det norske begrep sikkerhet skilles det i dag mellom utilsiktede eller hendelige uhell – kategorisert som Safety (sikkerhet) og tilsiktede eller kriminelle hendelser – kategorisert som Security (sikring).

Lønnsom sikring av bedriftens ansatte og øvrige verdier er helt identisk med håndtering av andre typer risikoer. Diagnosen må stilles – før medisinen velges, for å unngå fokus og ressursbruk på sikringstiltak som ikke er lønnsomme.

Terror-trusselen har nærmet seg Norge og norske interesser i utlandet og nye norske analysestandarder av Security-trusselen har blitt etablert – NS 5831 og NS 5832. Årsaken er behovet for mer presise målinger av hvilke og omfanget av de reelle Security-trussel man er utsatt for.

Sikringsrisikoanalyse som er navnet på den nye analyseform, er kritisk som beslutningsgrunnlag for å sikre lønnsomhet i valg og dimensjonering av eventuelle sikringstiltak. Standarden er forankret bredt, hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politidirektoratet (POD), Kystverket ift. ISPS-sikring og Norsk Olje og Gass (NOG) ift. sikring av Forsyningsbaser, Prosessanlegg og Oljeinstallasjoner.

Det er tre vesentlige elementer i sikringsarbeidet. Første er som i annet sikkerhetsarbeid, å identifisere og avgrense virksomhetens kritiske verdier. Etterfølgende vurderes hvilke trusselsaktører (gjerningsmenn) som er aktuelle. Avslutningsvis vurderes sårbarheten rundt bedriftens kritiske verdier opp mot gjennomføringsevnen til kriminalitet en trusselsaktør anses å ha.

Sikringsrisikoanalysen peker på de lønnsomme valg. Angir retning av den mest lønnsomme sikringsstrategi, type og dimensjonering av de mest lønnsomme sikringstiltak. Også her velges og vektes sikringstiltak innen områdene; M-menneskelig innsats, T-teknisk sikringsutstyr og O-organisatoriske bidrag gjennom instrukser, rutiner, planer.

Kriminalitet utøves av mennesker og forebygges av mennesker. Erfaringen er logisk nok, at ansattes holdninger og ansvarlighet som oftest er den sterkeste og mest lønnsomme forebyggende kraft bedrifter har. Å dele med organisasjonen hva som er bedriftens kritiske verdier, mulige gjerningsmenn og hvor bedriftens eventuelle sårbarhet er bidra til ansattes engasjement i det forebyggende arbeid.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente