Konflikt- og trusselshåndtering

Konflikt og truende adferd i mange yrker

Der det er mennesker oppstår det spenninger som må læres å håndtere til et akseptabelt og levelig nivå

Mange offentlige kontor har utfordringer i form av truende og aggressive besøkende av ulike kategorier. Tilsvarende gjelder også for virksomheter innen transport, handel og service, hotell og restaurant.

Felles for alle er at konflikt og truende adferd kan forebygges av de som jobber og har risikoen på sin arbeidsplass. Enkle personlige ferdigheter bidrar til å redusere spenningsnivået. Gjennomgang av de fysiske lokaler man jobber i gjøres før kurs, for å redusere eller fjerne uhensiktsmessig innredning som øker risikoen hvis en trussel skulle bli reell og brukes om mulig under rollespill/trening.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente