Ransforebygging

Kontanter bliver der færre av

De som til daglig håndterer kontanter får opplæring i å forebygge og handle rasjonelt – hvis det skulle skje.

Opplæringen er delt inn i FØR – UNDER – ETTER et ran.

Før

Ut fra kjennskapet til at ingen utfører ran uten å ha vært der i forkant – ligger det viktigste kortet i forhold til å kunne forebygge seg ut av ranstrusselen. Ansattes daglig opptreden kan isolert sett forebygge ran. I tillegg er selve kontanthåndteringen selvsagt vesentlig å gjøre så det også blir et forebyggende element, i stedet for å friste både eksterne og interne. Internt personell blir fort en reell trussel ift. å «lekke» eller selge informasjon til andre, hvis det er svakheter i sikringen – og derved gjør verdiene mer utsatt.

Under

Hvordan handle rasjonelt under et ran, for å unngå at det utøves vold. Riktig bruk av eventuelle sikkerhetstiltak må innøves.

Etter

To vesentlige dimensjoner etter et ran er sikring av åstedet og ivaretakelse av rammet personell. Sikring av spor, signalement etc. er helt avgjørende for politiets mulighet til en rask oppklaring og domfellelse. Personell som ransutsettes får langt bedre mulighet til rask restituering når de har gjennomgått ransforebyggende kurs. Skulle de likevel få behov for mer ettervern enn debriefen som arbeidsgiver kan tilby, informeres det om de vanligste symptomer som indikerer utvidet behov for et mer profesjonelt ettervern.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente