Sikringsrisikoanalyse

Kartlegging av terror- og andre kriminelle trusler

Økt terror-trussel er hovedårsaken til ny og mer spisset analysestandard NS 5832 kom i 2014.

Vi leverer sikringsrisikoanalyser for å kartlegge hvilke tilsiktede hendelser (typisk terror og annen kriminalitet) som må reduseres til et akseptabelt nivå. I tillegg skal analysen gi føringer for valg av de mest kosteffektive tiltak.

ISPS-regulerte områder, som ship, havner, forsyningsbaser og prosessanlegg og flyttbar borerigg er definert som terrormål. Vi leverer sikringsrisikoanalyser, sikringsplaner, sikringsøvelser og sikringsrevisjon til disse.

Seneste Security inlegg

En stor del av konceptet med Sharing Safety er netopp at dele vores viden.

Dette gør vi bl.a. gennom nyhetsbreve og bloginlegg.

Her kan du lese det seneste inlegg vi har skrevet om security

Næringslivets sikkerhetsråd tar utfordringen på alvor

Har sikkerhetsekspertene blitt en trussel? Med utviklingskurver som spriker i alle retninger, er det i beste fall et tankekors – i verste fall en trussel – at samfunnssikkerhetens fremste eksperter stadig forfekter den endimensjonale og lineære framskriving av «gårsdagens» trusler. Forandringer i samfunnet har sterke eksponentielle og disruptive trekk – altså forandring med lynets hast […]

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente

Fremtidsforskning i sikringsrisikoanalyser

Dagens samfunn er preget av stor uoversiktelighet, kompleksitet og usikkerhet om utviklingen av fremtidige trusler. Dette utfordrer vår fantasi, tenkning og praksis i forbindelse med sikkerhetsplanlegging. Det kan virke som dagens metoder for analysering og vurdering av sikringsrisiko ikke tar godt nok hensyn til utvikling av trusselbildet. Dette er tema for en masteravhandling skrevet av […]

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente
Security

Masteravhandling med case om sikring av Regjeringskvartalet

Inger-Lise Førland Utland og Victoria Hell Vatnamo  har i deres Masteravhandling med sikring av Regjeringskvartalet som omdreiningspunkt – intervjuet de fremste sikkerhetseksperter og «fremsynstenkere» i Norge. Sammendraget: Bombingen av regjeringskvartalet 22. juli 2011 viste oss at vår evne til å forutse ekstreme og ubegripelige hendelser er sviktende. Til tross for at det fantes signaler som indikerte […]

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente