[vc_row fullwidth=»true»][vc_column][vc_single_image image=»7536″ img_size=»1850×300″ alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=»true»][vc_column][vc_tabs style=»simple» container_bg_color=»#ffffff»][vc_tab title=»Hjertestarterkurs» tab_id=»1471180528-1-98″][vc_cta h2=»Hjertestarterkurs» h4=»NYHET: Prisreduksjon når vi samtidig utfører årlig service, bytter batteri og elektroder» h4_font_container=»font_size:24|color:%231e73be|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» color=»black» use_custom_fonts_h4=»true» h4_link=»url:http%3A%2F%2Fsafesec.no%2Fnews-posts%2Fserviceavtalen-som-sikrer-hjertestarter-og-personell%2F||»]HVORFOR HJERTESTARTER? Det er ca. 10 hjertestans daglig i Norge og alt for mange dør på grunn av manglende utstyr og/eller opplært personell. Etter 10 sek. rammes man av bevisstløshet og etter 10 min. inntrer døden. Alle virksomheter bør ha tilgang til hjertestarter og opplært personell som raskt kan utføre livreddende førstehjelp frem til ambulansepersonell er på stedet.

FØR – 3 timers hjertestarterkurs for opp til 12 deltakere setter deltakerne i stand til selv å gjennoføre livreddende tiltak. Opplæringen er iht. NRR’s retningslinjer og ivaretar både etterlevelse og dokumentasjonskrav jf. IK-forskriften.

UNDER – Ved hjertestans er det tiden man jobber mot. Etter kun 4-5 min. uten riktig handling, er det stor fare for varige skader. En fungerende hjertestarter og opplærte medarbeidere kan, med rask og effektiv innsats, redde livet til den som er rammet. Når ambulansen kommer frem, kan de ta over en pasient i live og bruke det samme utstyr (elektroder) til videre overvåkning av pasientens hjerterytme.

ETTER – Det er en belastning å oppleve en kollega eller besøkende som rammes av hjertestans. Men det er adskillig verre hvis ingen får gjort noe: «vi visste ikke hva vi skulle gjøre!»  Det motsatte erfarer de som med rask og felles innsats opplever å redde en kollegas liv; De får som regel en positiv erfaring de vil ta med seg videre».

LOVER, FORSKRIFTER OG ANBEFALTE RETNINGSLINJER

 • Retningslinjer for bruk av hjertestarter oppdateres hvert 5. år – siste endring var April 2016.
 • Straffelovens § 378 hjelpeplikten alle har
 • Straffelovens § 47 – nødrett
 • Akuttforskriftens § 5 – bistand til helsevesenet
 • Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 8 om opplæring av brukere samt § 11  – krav om pålegg om systematisk vedlikehold
 • Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om krav til vedlikehold av hjertestarter samt krav om opplæring i bruk av hjertestartere utenfor helsevesenet (bedrifter, organisasjoner etc.)

STATISTIKK OG SIKKERHETSTALL

 • 30.000 hjertestartere er utplassert i Norge
 • 2.500 hjertestans årlig uten for norske sykehus.
 • Ca. 15% reddes.
 • 10 sek. til bevisstløshet.
 • 4-5 min. til varige mèn.
 • 10 min. til døden inntrer.

[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Førstehjelpskurs» tab_id=»1471180528-2-66″][vc_cta h2=»FØRSTEHJELPSKURS» h4=»Nyhet – prisreduksjon når instruktøren samtidig tar service og re-fyll av deres førstehjelpsutstyr » h4_font_container=»font_size:24|color:%231e73be|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» color=»black» use_custom_fonts_h4=»true» h4_link=»url:http%3A%2F%2Fsafesec.no%2Fhjertestarterkurs-jf-myndighetskravene%2F||»]HVORFOR – Når en medarbeider har skadet seg, er det for sent å kjøpe eller etterfylle førstehjelpskofferten, det er ikke tid til å lese seg opp på førstehjelpsteorien. Myndighetene stiller av samme årsak krav til mengde, type og plassering av førstehjelpsutstyr- og opplæring på norske arbeidsplasser,  for å sikre et fult forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er arbeidsgivers plikt å sikre nødvendig førstehjelpsutstyr til enhver tid er tilgjengelig. Det skal sies, at mange norske virksomheter etterlever i dette, og bidrar til å redde liv og helse til de mange arbeidstakere som daglig skades på arbeidsplasser.

FØR SKADE – Risikokartleggingen (HMS-risiko) jf.IK-forskriftens krav definerer type, mengde og plassering av førstehjelpsutstyr. Kravet om opplæring i bruk av førstehjelpsutstyret «Førstehjelpskurs» – gjennomføres systematisk og dokumenteres jf. IK-kravet. Tilsvarende systematisk service/kontroll og etterfylling av førstehjelpsutstyret sikrer etterlevelse av myndighetskravene – og bidrar til synne og trygge arbeidsplasser. Arbeidsplassen må ta stilling til:

 • Oppfyller vi kravene til førstehjelpsutstyr i vår virksomhet (risikokartleggingen er grunnlaget)?
 • Hvilke potensielle skader er kartlagt og hvilke type førstehjelpsutstyr trenger vi?
 • Hvor er det mest tilgjengelig og dermed raskest å ta i bruk?

UNDER HENDELSEN – Egensikkerhet er viktigst å tenke på før du setter igang førstehjelp. Må strømmen brytes først? Må du varsle andre trafikanter? Må du eventuelt la være, men heller evakuere deg selv og andre på grunn av røyk, damp eller eksplosjonsfare?

Varsle 113, eller om mulig få andre til å gjøre det. Førstehjelp settes igang slik du har lært på kurs med prioritering hvis flere er skadd. Hver enkelt forsøkes kartlagt ift hvilken tilstand de er i: bevissthet, luftveier, blødninger, brudd/indre skader etc. Relevant og livreddende førstehjelp og bruk av riktig utstyr igangsettes frem til ambulansepersonell ankommer.

ETTER HENDELSEN – For mange er det en brutal opplevelse å bli en del av et skadested, enten man bidrar aktivt eller er vitne. En debriefing sammen med kolleger er ofte nok til å få bearbeidet opplevelsen og vil fungere normalt igjen. I enkelte tilfeller trengs det fagpersonell til å hjelpe en med å komme seg videre. Begge deler er normalt, men viktig å ta tak i umiddelbart.

Personsikkerheten er i Norge det område som er mest regulert gjennom en rekke lover, regler og forskrifter. Av samme årsak er det også der risikoen er størst. Arbeidstilsynet, Politiet og i enkelte saker også media, kan velge å undersøke årsaks- og ansvarforholdet til at en ulykke har skjedd. Da er viktig å kunne dokumentere et sikkerhetsarbeid i tråd med kravene. Det gjør lite i forhold til skaden som har skjedd, men man unngår en rekke uønskede konsekvenser som kan komme i tillegg.

Følger man dagens krav, og gjør så godt man kan, så forstår og aksepterer de fleste at all aktivitet kan medføre uønskede hendelser, men ikke dersom risikoen er neglisjert!

TALL, STATISTIKK – 2015

 • 131.353 registrerte personskader
 • 119.890 var skade ifm. ulykker
 • Fallskader var 65.096
 • Sammenstøt/påkjørsel 25.164
 • Akutt overbelastning 10.913
 • Klem, fang, knust 5.641
 • Annen og ukjent skademekanisme 8.801

[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Brannvernkurs» tab_id=»1478341576756-13-0″][vc_cta h2=»BRANNVERN OG RØMNINGSØVELSE» h4=»Brann utvikler seg oppad på sekunder, til siden på minutter og ned på timer – vær forberedt» h4_font_container=»font_size:24|color:%231e73be|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» color=»mulled-wine» use_custom_fonts_h4=»true» h4_link=»url:http%3A%2F%2Fsafesec.no%2Fhjertestarterkurs-jf-myndighetskravene%2F||»]Vi gir ansatte kompetanse til å forebygge brann (som primært oppstår som følge av menneskelig svikt). Forstår medarbeidere hvilke potensielle brannkilder som finnes i egen virksomhet, så får bedriften en betydelig forebyggende kraft gjennom sikkerhetsbevisste medarbeidere.

Skulle det likevel oppstå brann (ofte oppdaget i startfasen) gir opplæringen de ansatte kunnskap om mulig bruk av de første sekunder til å slokke brannen. Er tidspunkt for egen brannslokking passert, lærer de å evakuere på en avtalt og trygg måte og sørger for de beste forhold for brannvesen og andre nødetater som er på vei for å ta over redningsarbeidet.

Rømningsøvelser kan med fordel gjennomføres med bruk av røykmaskin for å trene realistisk i egne lokaler.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Sikkerhetskurs hotell» tab_id=»1478341946200-14-1″][vc_cta h2=»ANSATTE – HOTELLETS STØRSTE SIKKERHETSAKTIV » h4=»Økt sikkerhetsbevissthet hos ansatte trygger gjesters opplevelse og sikrer høy servicegrad» h4_font_container=»font_size:24|color:%231e73be|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» color=»mulled-wine» use_custom_fonts_h4=»true» h4_link=»url:http%3A%2F%2Fsafesec.no%2Fhjertestarterkurs-jf-myndighetskravene%2F||»]Hotellnæringen har et sammensatt risikobilde med HMS- og sikkerhetsutfordringer. Ulikheter som følge av beliggenhet og kundegrunnlag, kan gi utslag på risikoprofilen. Flere risikoområder er likevel gjennomgående for hotellnæringen; brann, personskader, vannskader, matkvalitet, vannkvalitet og risiko knyttet til ran/truende adferd, tyveri, etc. For enkelte hoteller som følge av beliggenheten eller i forbindelse med spesielle gjester/arrangementer blir terrortrusselen en aktuell risiko som må forebygges og avtales handlingsmønstre for.

Hotellsikkerhet – Et dagskurs hvor hotellets risikoprofil og lokalt sikkerhetsutstyr er grunnlaget for kurs og øving av de ansatte for økt sikkerhetsbevissthet og evne til å håndtere en hendelse.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Sikkerhetsbevisthet på Forsyningsbaser (NOG 091)» tab_id=»1471180841272-4-4″][vc_cta h2=»BASER FOREBYGGER TERROR MED ØKT SIKKERHETSBEVISSTHET» h4=»Ansatte som forstår NOG 091 kravene – tilfører sikring av forsyningsbaser et kostnadseffektivt løft» h4_font_container=»font_size:24|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» use_custom_fonts_h4=»true»]Våre rådgivere har utviklet og levert dagskurset (6 timer) – Sikkerhetsbevissthet på Forsyningsbaser jf NOG 091 for de norske forsyningsbaser. Norsk Olje og Gass har gjennom 091 kravet fokusert på at basepersonalet bidrar til å forebygge terror, sabotasje og andre kriminelle handlinger mot virksomhet på norsk sokkel.

Forsyningsbaser har i tillegg ISPS-kravene (terrorsikring av maritime aktiviteter) å ta hensyn til, som i like stor grad handler om økt sikkerhetsbevissthet hos basepersonalet.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Ulykkesgranskingskurs» tab_id=»1471180977866-6-9″][vc_cta h2=»GRANSKING ER RASKESTE VEIEN TIL RISIKOFORSTÅELSE» h4=»Å avdekke de utløsende årsaker – som ofte er dominoeffekt av flere uheldige omstendigheter – er god læring» h4_font_container=»font_size:24|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» use_custom_fonts_h4=»true»]Ulykkesgransking av HMS-hendelser er den korrekte overskrift av dette produktet.

Vi bidrar med erfarne rådgivere, som i tillegg etterforskning fra politiet, har erfaring innen ulykkesgransking fra Olje og Gass bransjen. Av samme årsak er MTO-metoden den valgte metodikk som formidles, i tråd med anbefalte retningslinjer gitt i Samarbeid for Sikkerhet – SfS. En granskingsmetode som er en av de mest anerkjente og benyttede metoder for kartlegge og lære av hendelser.

Granskingsrapporter er primært ment til intern bruk, som et verktøy for forbedring. I enkelte bransjer og i tilknytning til enkelte hendelser benyttes også interne granskingsrapporter som underlag for myndighetenes og forsikringsselskapenes videre arbeid. Av samme årsak får en konsistent og systematisk bruk av en anerkjent granskingsmetodikk betydning for rapportens verdi for 3. part. Denne granskingsmetode fører prosessen gjennom disse hovedområder:

 1. Hendelsesforløp – De mest konkrete årsaker avdekkes som oftest i «nærhet» til selve hendelsen – andre medvirkende årsaker (domino-effekten) ofte avdekkes med noe avstand.
 2. Barrierer – Er barrierer brutt, svekket evt. fraværende og hvilke typer dreier det seg om: Menneskelige, Tekniske eller Organisatoriske barrierer (M-T-O)
 3. Årsaker – De utløsende og bakenforliggende årsaker kartlegges. Utløsende årsaker er som regel tett knyttet til selve hendelsen mens de bakenforliggende kan knytte seg til flere forhold i på ulike organisasjonsnivå.
 4. Mulige tiltak – Summen av et kartlagt hendelsesforløp, identifisering av konkret barriéresvikt eller mangler og påviste årsaker blir beslutningsgrunnlag for tiltak knyttet til denne risiko. Sannsynlighetsreduserende tiltak (forebyggende) bør prinsipielt alltid foretrekkes frem for konsekvensreduserende.

Kurs settes opp som 2 dagers bedriftsinternt kurs for eget personell som skal kunne inngå i eller lede en granskingsgruppe.

Granskingsleder utleies ved behov til bedrifter som ikke har eget kompetent personell til å lede en intern gransking.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Ranskurs» tab_id=»1471181095305-10-6″][vc_cta h2=»TRYGGHET MED KONTANTER» h4=»Ransforebyggende kontanthåndtering gir ansatte verktøy til å forebygge ran» h4_font_container=»font_size:24|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» use_custom_fonts_h4=»true»]Opplæringen i Ranskurs – 3 timer er delt inn i FØR – UNDER – ETTER et ran.

FØR – Ut fra kjennskapet til at ingen utfører ran uten å ha vært der i forkant – ligger det viktigste kortet i forhold til å kunne forebygge seg ut av ranstrusselen. Ansattes daglig opptreden kan isolert sett forebygge ran. I tillegg er selve kontanthåndteringen selvsagt vesentlig å gjøre så det også blir et forebyggende element – i stedet for å friste både eksterne og interne. Internt personell blir fort en reell trussel ift. å «lække» eller selge rutiner til andre – hvis de er sikkerhetsmessig svake – og dermed «fristende»

UNDER – Hvordan handle rasjonelt under et ran – slik at ingen våpen benyttes. Riktig bruk av eventuelle sikkerhetstiltak.

ETTER – To vesentlige dimensjoner etter et ran er sikring av åstedet og ivaretakelse av rammet personell. Sikring av spor, signalement etc. er helt avgjørende for politiets mulighet til en rask oppklaring og domfellelse. Personell som ransutsettes får langt bedre mulighet til rask restituering når de har gjennomgått ransforebyggende kurs. Skulle de likevel få behov for mer ettervern enn debriefen som arbeidsgiver gjennomfører dagen etter – informeres det om de vanligste symptomer som indikerer utvidet behov for et mer profesjonelt ettervern.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Konflikttaklingskurs» tab_id=»1471181109850-11-10″][vc_cta h2=»UNNGÅ FRYKT, STRESS OG VOLD PÅ JOBBEN» h4=»Kurset tar utgangspunkt i hva kan jeg selv gjøre for å forebygge konflikt og truende adferd.» h4_font_container=»font_size:24|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» use_custom_fonts_h4=»true»]KURS I HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG TRUENDE ADFERD – 3 timers kurs med teori, enkle øvelser og gjennomgang av deltakernes rammebetingelser (egen arbeidsplass/egne lokaler) skal bidra til en mer forutsigbar og trygg arbeidsplass. 6 timers kurs med fordypning og mer trening for de som har en reell og kjent trussel innen området. Våre erfaringer er fra offentlige kontor med utfordringer i form av truende og aggressive borgere/besøkende/klienter, fra hotell og serveringsbransjen og detailhandelen ikke minst de mindre kvelds-/nattåpne bensinstasjoner, butikker/kiosker. Tilsvarende kan bransjer innen persontransport være utsatt for samme risiko.

Felles er – at konflikt og truende adferd kan forebygges av de ansatte som har risikoen på sin arbeidsplass. Enkle personlige ferdigheter læres og trenes i for å kunne kontrollere et for høyt spenningsnivå mellom to mennesker. Praktiske verktøy til å sikre seg selv og egen helse øves i – hvis det skulle gå galt.

Gjennomgang av de fysiske lokaler man jobber i gjøres før kurs, for å redusere eller fjerne uhensiktsmessig innretning som øker risikoen hvis en trussel skulle bli reell. Egne lokaler benyttes om mulig til reelle rollespill/trening.[/vc_cta][/vc_tab][vc_tab title=»Skyting pågår» tab_id=»1471181127105-12-0″][vc_cta h2=»GI ANSATTE EN REELL MULIGHET TIL Å OPPTRE RASJONELT» h4=»Skoler, organisasjoner, media, uteliv og bedrifter med risiko for at skudd løsnes.» h4_font_container=»font_size:24|line_height:3″ h4_use_theme_fonts=»yes» use_custom_fonts_h4=»true»]

Samfunnsutviklingen har gjort at dette skjer oftere og for mange er en reell trussel. Myndighetene har tatt det på alvor og innført og trenger jevnlig på et felles samhandlingsmønster – PLIVO for alle nødetatene når de skal inn et område det skytes i. PLIVO står for Pågående LIvstruende VOld.

Skyting pågår er en kort mental innføring i hva det å bli truet eller utsatt for en eller flere bevæpnede og truende personer og hvilke rasjonelle valg man har.  Begge deler er helt avgjørende hvis man ønsker å gi folk muligheten til å ta de rette valg – i en ekstrem og uvirkelig situasjon. I tillegg informeres det om hvilken bistand en kan forvente å få fra politiet og de øvrige nød-etater med handlingsmønsteret PLIVO lagt til grunn.[/vc_cta][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente