Skoleskyting

Reduser konsekvensene av en skolemassakre eller tilsvarende voldelige, terror-lignende angrep på en skole.

Minuttet som redder liv

Enkelthet er nøklen til å forstå, beslutte og handle – raskt nok

Forstår

Lærere og ledere bør settes i stand til raskt å tolke og forstå lyder, signaler og atferd som indikerer skoleskyting eller lignende voldshandlinger .

Beslutter

De ansatte har lært seg helt enkle handlingsmønstre, de kan gjøre bruk av – avhengig av hvilke lokaler de er i.

Handler

Ansatte iverksetter raskt og fokusert sin beslutning med barna/elevene som er i nærheten.

Innledende undersøkelser

Dialog om synergier mellom norske og danske skoler

Vi er i sluttfasen av en underøkelse/dialog med henholdsvis skoler og institusjoner, kommuner og departementet for å avdekke de beste og mest kosteffektive løsningen for de sammenfallende krav og trusselsbilde – som norske og danske skoler har i dag.

Veiledning til skoler og institusjoner om opplæring og tilgang på enkle verktøy for å redde liv, innføres med sterkt fokus på ikke å skape unødig uro blant lærere, elever og foreldre.

Med stramme budsjettramme for fylker, skoler og institusjoner er fokuset å utvikle en kostnadseffektiv løsning, som gir nødvendig verdi for elever, lærere og ledere – for en svært rimelig pris.

En beredskapsplan med reel og livreddene verdi

Fra intervju og undersøkelser tegnes et bilde av beredskapsplaner som kan forenkles og effektiviseres – for å redusere konsekvensene av en skolemassakre eller lignende voldelige eller terrorlignende angrep mot en skole eller institusjon. For å redde flere liv.

Fundamentet ligger først og fremst i solid faglig kompetetence og mange års erfaring i nettopp sikkerhet i bedrifter, skoler og institusjoner fra trusler, vold, skyteepisoder til terror-lignende hendelser.

Dette sammen med vårt grunnleggende ønske om å bevare et åpent samfunn uten bruk av uniformerte vakter, overvåking, metaldetektorer og sikkerhetssluser, gjør at vårt fokus er å gi de ansatte få enkle verktøy til å forebygge og håndtere et mulig angrep på en rasjonell og livreddene måte.

Overordnede retningslinjer

De overordnede retningslinjer vi følger for å utvikle denne type løsninger er:

Enkelhet

Skal lærere og ledere kunne huske å gjøre bruk av bestemte handlingsmønstre i en ekstrem og livstruende situasjon – kreves det enkle og logiske løsninger.

Enkelhet er i et kriseperspektiv – en verdi i seg selv, og erfaringsmessig  det viktigste elementet for å overleve når en skolemassakre eller lignende treffer ens arbeidsplass.

Tilgjengelighet

Ut fra en erkjennelsen av at 80% av beredskapsplanen er forhåndsdefinerte og statiske handlingsmønstre – er det de 20% «lokale tilpasning» til skolens bygningsmasse, uteområder og organisering som utgjør en relativt liten kostnad. Da er det grunnlag til å kunne levere effektive beredskapsplaner til en svært rimelig pris for skoler, institusjoner og andre med dette risikobilde.

Udramatisk

Vi er overbevist om, at vi som samfunn er best tjent med åpne og fritt tilgjengelig skoler og offentlige institusjoner slik det praktiseres i dag.

Utarbeidelse og implementering på hver enkelt skole, gjennomføres uten bruk av dramatiske og krisemaksimerende virkemidler, nettopp å opprettholde denne åpenheten, og ikke skape angst hos barn, ungdom, foreldre og lærere.

Vi mangler (alltid) tid

Som i andre former for krisehåndtering – er det tid man har minst av – når kriser oppstår. Man ønsker alltid mer tid til å få mer informasjon og bedre oversikt. Man er usikkeer på hva som skjer, hvor det skjer, hvor omfattende det er, med en naturlig beslutningsvegring og mangel på handlingskraft som en – dette tilfelle – livsfarlig konsekvens.

Motsatt – venter du på mer informasjon – så går tiden parallelt med at krisens omfang utvikler seg. Det betyr færre tilgengelige muligheter og er et kjent paradoks i alle kritiske hendelser – også ved skoleskyting.

Erfaringer fra andre land viser at disse hendelsene har en relativt kort tidsramme, fra skytingen starter til den slutter. Slutter som følge av vedkommende tar sitt eget liv eller som følge av politiets ankomst og inngripen. Tidvinduet hvor det er mulig å «gjøre noe» – er kort, og handlingskraft viktigere enn noe annet.

Tempo redder liv

Tempo og handlingskraft er avgjørende for en vellykket krisehåndtering – spesielt ved skoleskyting og tilsvarende terrorlignende hendelser som erfarings, disse korte og intense forløp.

Målsettingen er å tilføre skolen og de ansatte kompetanse til raskt å forstå hva som skjer, velge et av de enkle handlingsmønstre og handlingskraft til umiddelbart å gjennomføre det og dermed redde liv.

Vi tilpasser beredskapsplanen til deres lokale forhold

hvis ikke – kan det gi motsatt effekt!

Hva gjør vi?

Vi gjennomfører et planlagt forløp med 3 hovedoppgaver for å sikre at beredskapsplanen oppfyller dagens myndighetskrav, tilpasses den enkelte skole og sikrer at ansatte forstår bruken av den – sikrer reell verdi.

  1. Befaring og lokal risikokartlegging
  2. Utarbeide lokal beredskapsplan
  3. Implementere og sikre verdi

Planen med de definerte oppgavene er for å sikre den nødvendige kvalitet, så kostnadseffektivt som mulig. Det er grunnlaget for å kunne levere løsningen til en svært god pris og uten særlig behov for bruk av skolens egne ressurser.

Gjennomgang og risikokartlegging av lokal forhold (inde- og utearaler).

Tidsforbruk estimert til 2 – 4 timer

Beskrive og definere anbefalte handlingsmønstre i skolens ulike lokaler og områder.

Tidsforbrug estimert til 4 – 8 timer

Levere og implementere beredskapsplan inkl. handlingsmønstre for lærere og ledere

Tidsforbrug estimert til 2 -4 timer

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente