DIGITALISER – HMS/IK-arbeidet

Avviksrapportering med et «tastetrykk»

  • Ansatte ser ofte «små-ting» i hverdagen som kan utvikle seg til ulykker, skader og driftsstans!
  • Nå kan alle ansatte bidra til å forebygge ulykker og driftsstop med et tastetrykk på mobilen.
  • Avviks-funksjonen er å ta et bilde, utdyp evt. med tekst og send.
  • Raskt, enkelt og digitalt.