Arbeidsoppgaver utføres korrekt – 1. gang

SJA – sikker jobb analyse – 2 min.s «oppstart-snakk» – sikrer tryggt, raskt og feilfrit arbeid.

  • Ulykker skjer som oftest som følge av misforståelser eller manglende avtaler – mellom kolleger
  • Feil og spilltid «stjeler» mye tid i hverdagen – ofte forårsaket av manglende utstyr og materialer ut på oppgaven
  • Trygghet, profesjonalitet og tempo skapes i stor grad av kort felles planlegging innen oppstart