Driftsrutiner på mobil – reduserer tid og administrasjon

Fjern papir, penn og mailer – app-teknologien automatiserer det

  • Digitale og helt enkle kontroll- og sjekklister har alle ansatte adgang til. Det reduserer tidsbruk når nærmeste medarbeider alltid har sjekkpunktene med i lommen.
  • Både selvpålagte og myndighedspålagte kontroller utføres og dokumenteres automatisk
  • Noe galt på en kontroll – app’en sørger for å informere om hva som er galt, varsler ansvarlig og utdelegerer oppgave for utbedring.
  • App-teknologien sikrer digital og effektiv arbeidsprosess og administrasjon, færre feil og skader og reduserte driftsomkostninger