Risikovurder med app’ – nå tilgjengelig i Norge

SLUTT MED PAPIR, PENN OG KONSULENTER

  • App’en er med dere i lommen og bedriften eller avdelingen kan nå helt enkelt risikovurderes av lokalt personell – uten ekstern bistand. Nå kan alle ansatte bidra til å forebygge ulykker og driftsstop med et tastetrykk på mobilen.
  • Risikovurderingen dokumenteres automatisk slik myndigheten krever – og ber om ved uanmeldte besøk – eller når ulykken har skjedd.
  • Eventuelt uakseptable risikoer kan håndteres direkte i app’en eller sentralt via dashboard.
  • Risikovurdering utført av lokalt ansatte bidrar til lokalt forankret risikoforståelse ift. egne oppgaver og den svært lønnsomme sikkerhetskultur.
  • Lokalt utarbeidet risikovurdering er bærekraftig og miljøvennlig trygghet.