HMS/SHA & IK

Ikke bare et myndigheskrav – men et lønnsomt veivalg!

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er samlebetegnelsen for de ulike lover og regler som regulerer de sikkerhets- og kvalitetsbestemmelser som sikrer trygge arbeidsforhold og vårt ytre miljø.

HMS-arbeidet er i sin optimale form et vesentlig bidrag til bedrifters lønnsomhet gjennom løpende risikokartlegging og forebygging av «daglig drift». I tillegg sikres samfunnets interesser i ytre miljø som er trygt å benytte og bevege seg i.

HMS-Systemet er å samle og systematisere informasjon de fleste bedrifter allerede har:

 1. Mål for HMS-arbeidet
 2. Lover og regler som regulerer arbeidsplassen
 3. Sikkerhetsrutiner
 4. Risikokartlegging
 5. Handlingsplan med tiltak
 6. Gjennomføring

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) er avgrenset til å regulere arbeidsforhold på bygge- eller anleggsplasser. Å sikre trygge arbeidsforhold gjennom tilsvarende risikokartlegging av arbeidsoppgaver og håndtering av disse i tråd med Byggherreforskriftens krav samt anleggsarbeideres og entreprenørers behov for trygge og driftssikre bygge- og anleggsplasser.

Internkontroll (IK) – er forskriften som kvalitetssikrer HMS-arbeidet gjennom et arbeidsgiveransvar og arbeidstakers deltakelse innen definerte og dokumenterte områder.

IK-kravene til skriftlighet er primært for å sikre arbeidstakeres adgang til informasjon om egen risiko og forebygging av disse. Å sikre en trygg arbeidsplass.

Det gir samtidig myndigheter enklere adgang til å kontrollere ved stikkprøver og i forbindelse med arbeidsulykker. Så vel straff- som erstatningsansvar er aktuelle sanksjoner ved fravær eller manglende HMS/IK arbeid.

IK-forskriftens dokumentasjonskrav skal sikre kvaliteten på bedriftens HMS-arbeid.

 1. HMS-mål
 2. Organisering inkl. HMS-arbeidet
 3. Risikokartlegging
 4. Handlingsplan med tiltak
 5. Avvikssystem
 6. HMS-rutiner i praksis

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente