Risikovurdering

Still diagnosen – før du medisinerer

Risikovurdering identifiserer uakseptabel risiko – og peker ut de mest effektive og lønnsomme tiltak

Faktum:

Norsk næringsliv er i dag så pass gjennomregulert, at de fleste typer av risiko på norske arbeidsplasser er tatt hånd om gjennom lover, forskrifter og forsikringskrav.

Det åpner for en rask, enkel og rimelig risikokartlegging (se tips).

Tips:

Raskest, enklest og rimeligst måte å kartlegge bedriftens risiko på, er å gjøre de enkle ting først; å oppfylle SKAL-kravene, før man starter egen risikokartlegging.

Bedriftens egne risikoer vil da være letter å kartlegge og adskillig enklere å håndtere. Sharing Safety er virksomheter opptatt av lønnsomhet, som velger en kosteffektiv måte å kontrollere egen risiko på:

 • Oppfylle myndighetskrav

  Krav som regulerer egen arbeidsplass.

 • Oppfylle særskilte forsikringskrav

  Krav som eventuelt kreves i tillegg til myndighetskrav.

 • Risikokartlegging

  Denne gjennomføres for å avdekke bedriftens risikobilde. Resultatet er et presist beslutningsgrunnlag for hvilke risikoer man ønsker å redusere og hvilke som vurderes som akseptable, ut fra en erkjennelse av at all aktivitet har risiko i seg.

Risikovurdering – «etterpåklok  på forhånd»

Beskrivelsen passer godt på kjernen i all risikokartlegging: å forsøke å se hva som kan gå galt – før det skjer.

Kontroll med egen risiko er ikke bare et myndighetskrav, det er også fundamentet for den trygghet og forutsigbarhet som ansatte og bedrifter er avhengig av  for å lykkes.

 • Oppfylle myndighetskrav

  Krav som regulerer egen arbeidsplass.

 • Oppfylle særskilte forsikringskrav

  Krav som eventuelt kreves i tillegg til myndighetskrav.

 • Risikokartlegging

  Denne gjennomføres for å avdekke bedriftens risikobilde. Resultatet er et presist beslutningsgrunnlag for hvilke risikoer man ønsker å redusere og hvilke som vurderes som akseptable, ut fra en erkjennelse av at all aktivitet har risiko i seg.

Flere kartleggingsverktøyer og metoder

har kommet til, parallelt med at samfunnet har blitt mer komplekst og et risikobilde i stadig forandring, hos norske virksomheter.

 • Risikovurdering

  Den enkleste og mest benyttede metode anbefalt av Arbeidstilsynet for å innfri Internkontrollforskriftens krav til bedrifters løpende risikokartlegging av sine HMS-utfordringer.

 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

  Benyttes til større, komplekse og mer risikoutsatte bedrifter som eksempelvis Industrivernpliktig virksomhet jf.


 • Sikringsrisikoanalyse

  Kartlegger bedrifters risiko for kriminelle handlinger, fra terror til hærverk, innbrudd, tyveri, ran, vold, trusler mv. (beskrives som ondsinnede eller villede handlinger).


Valg af rett metode – eller i god kombinasjon, gir de rette svar

Sharing Safety benytter hensiktsmessige verktøy til å stille rett diagnose og foreslå rett medisin.

Nærmere kommer bedrifter ikke ønsket om en trygg og positiv drift, uten tap av medarbeideres helse, miljøet eller omsetning ved uhell/driftsstans.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente