Kriser kommer alltid uventet

Beredskapsplanen sikrer rask krisehåndtering med reduserte konsekvenser for mennesker, virksomhet og omdømme

Beredskapsplan er for mange bedrifter/bransjer et myndighetskrav pga den risiko virksomheten utgjør for mennesker, miljø og andre verdier – eksempelvis olje og gass virksomhet, kraftbransjen, Industrivernpliktige bedrifter m.fl.  For bedrifter uten dette myndighetskrav er det likevel svært utbredt å ha en kort og praktisk beredskapsplan – hvis det utenkelige skulle true virksomheten.

Planen skal være enkel og operativ, og skal løpende tilpasses virksomhetens risikoprofil for å sikre raske beslutninger tatt på tross av mangelfull informasjon. Kriser kan beskrives med et paradoks – når krisen oppstår har du tid – men lite informasjon. Når krisen utvikler seg byttes det fortegn – du får mindre og mindre tid – men mer og mer informasjon – dette er kjerneutfordringen i all krisehåndtering.

Beredskapsplanen er verktøyet til å avhjelpe nettopp mangel på tid og informasjon. En enkel, operativ og innøvd beredskapsplan sikrer raske og gode beslutninger tatt under tidspress og mangelfull informasjon.  Med andre ord – det nærmeste eiere og ledere kan gjøre for å redde virksomhet og omdømme – den dagen krisen er et faktum.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente