Safety

Fravær av uønskede hendelser – trygghet

Innen det norske begrep sikkerhet skilles det i dag mellom utilsiktede eller hendelige uhell – kategorisert som Safety (sikkerhet) og tilsiktede eller kriminelle hendelser – kategorisert som Security (sikring).

Lønnsom sikkerhet av bedriftens ansatte og øvrige verdier er helt identisk med håndtering av andre typer risikoer. Diagnosen må stilles – før medisinen velges, for å unngå fokus og ressursbruk på sikringstiltak som ikke er lønnsomme.

Risikokartlegging er dagens myndighetskrav til bedrifter for å kartlegge hvilke risikoer bedriften og samfunnet rundt er utsatt for. Mest utbredte standard er NS 5814 – Risikoanalyse som kan benyttes helt eller i sin enkleste form: Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens (R = S x K)

 Safety er de utilsiktede uhell, som i stor grad knyttes til faren for brann, eksplosjon, personskader, vannskader, naturskader og liknende hendelige uhell.

Myndighetskrav og eiers interesse i å sikre ansatte, miljø og øvrige forretningsverdier handler om de tiltak som kan sikre nødvendig trygghet for virksomheten og det omkringliggende samfunn.

Tiltakene som forebygger og minimerer omfang av kartlagte farer deles og implementeres i tre kategorier:

  • Menneskelige bidrag – hva kan virksomhetens ansatte selv forebygge og håndtere.
  • Teknologiske bidrag – hvilket sikkerhets- eller beredskapsutstyr er pålagt gjennom myndighetskrav eller evt. forsikringskrav, og hvilket utstyr er lønnsomt for virksomheten å implementere.
  • Organisatoriske bidrag – som relevante risikovurderinger, instrukser, rutiner og planer som sikrer ensartet informasjon og guidelines til alle FØR krisen skjer, og sikrer samtidig HMS/IK-forskriftens krav til dokumentering av sitt sikkerhetsarbeid.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente