Brannvern

Brann forårsakes og avverges av mennesker!

Erfaringen om at vi mennesker ofte er årsaken til brann – åpner muligheten for at vi også kan forebygge det

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap – DSB rapporterer at brann i bygning også for 2015 utgjør den største andelen av branner i Norge. Åpen ild, elektriske anlegg  og feil bruk av elektrisk utstyr utgjør de vesentligste årsaker til disse branner.

Myndighetskravene til brannvern i bedrifter er i dag så gjennomregulert at nettopp det å følge dagens krav i stor grad sikrer bedrifter.

HMS-arbeidet og den løpende risikokartlegging jf. IK-forskriftens krav viser til forskriftskravene til brannvern. Forsikringsvilkårene vil også kunne gi føringer for krav til brannvern. Bedrifter som ønsker å styrke sitt brannvern ut over disse krav, benytter samme risikokartlegging til å velge ut de tiltak organisasjonen er mest tjent med.

SafeSec bidrar med risikokartlegging og valg av tiltak. Tilfører bedrifter sikkerhetsbevisste medarbeidere gjennom brannvernkurs- og øvelser, og bistår med valg av mest mulig kosteffektivt brannvern.

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente