Hjertestarterkurs

3.000 årlige hjertestans kan reddes

30.000

Hjertestartere er utplassert i Norge

2.500

Hjertestans årlig uten for norske sykehus.

Tal fra 2015

Ca. 15% reddes ved hjertestans

15%

Hvor lang tid har du?

 • 10 sek. til bevisstløshet

 • 4-5 min. til varige mèn

 • 10 min. til døden inntreffer

Lover, forskrifter og anbefalt

 • Retningslinjer for bruk av hjertestarter oppdateres hvert 5. år – siste endring var April 2016.
 • Straffelovens § 378 hjelpeplikten alle har
 • Straffelovens § 47 – nødrett
 • Akuttforskriftens § 5 – bistand til helsevesenet
 • Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 8 om opplæring av brukere samt
 • § 11  – krav om pålegg om systamtisk vedlikehold
 • Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet om krav til vedlikehold av hjertestarter samt
 •  krav om opplæring i bruk av hjertestartere utenfor helsevesenet (bedrifter, organisasjoner etc.)

Hvorfor hjertestarter?

Hjertestarter. Foto.

Det er ca. 10 hjertestans daglig i Norge og alt for mange dør på grunn av manglende hjertestarter. Etter 10 sek. rammes man av bevistløshet og etter 10 min. inntreder døden. Offentlig og privat virksomhet ønsker hjertestarter og opplært personell som på få minutter starter livreddende førstehjelp – frem til ambulansen tar over – og livet til en kollega eller besøkende berges.

Valg av hjertestarter

Modellen dere trenger er avhengig av hvilken type bedrift eller organisasjon dere er og i hvilket miljø den skal være i. Vi leverer hjertestartere til alle forhold – også utendørs.

Årlig ettersyn

Hjertestarteren må jf. dagens retningslinjer kontrolleres jevnlig samt bytte batteri og elektroder før utløpsdato. Maskinen sjekkes i tillegg for status, feilmeldinger og annet som må rettes for sikker bruk.

Hjertestarterkurs

Vi leverer årlig hjertestarterkurs – 3 timer jf. dagen krav, for bedrifter med egen hjertestarter. Som Sharing Safety tilbys også muligheten til å delta med enkelt-ansatte på kurs som avholdes hos nabobedriftene.

3 faser

Før

3 timers hjertestarterkurs for op til 12 deltakere skaper en trygg arbeidsplass/organisasjon/offentlig plass og setter ansatte i stand til å redde livet til en kollega  eller besøkende. Opplæringen er iht. NRR’s retningslinjer og sikrer etterlevelse og dokumentasjon jf. IK-forskriftens krav.

Under

Ved hjertestans er det tiden man jobber mot. Etter blott 4-5 min. uten hjelp – blir det varige mèn. En servicert hjertestarter og opplærte medarbeidere vil med rask og effektiv innsats redde liv og førlighet til den rammes. Når ambulansen kommer frem, kan de ta over en pasient i live og bruke det samme utstyr (elektroder) til videre overvåkning av pasientens hjerterytme.

Etter

Det er tøft å oppleve en kollega eller besøkende som rammes av hjertestans. Men – det er adskillig tøffere hvis ingen får gjort noe; «vi var ikke opplært – visste ikke hva vi skulle gjøre» ! Det motsatte, erfarer de som med rask og felles innsats opplever å redde en kollegas liv. De får «en opplevelse for livet».

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente