Utleie av spesialister

Innleid HMS-/SHA-, Sikkerhets- eller beredskapsrådgiver kan være en svært lønnsom løsning i et avtalt antall timer pr. måned.

Vi deler vårt nettverk med våre kunder

Norge, Danmark og Sverige. Vi har et omfattende nettverk av Spesialister i Norge, Sverige og Danmark – etter å ha jobbet i disse markeder gjennom arbeidsgivere med tilstedeværelse i disse land og myndigheter med utenlandsk samarbeid.

Delingsøkonomi. Vi er genuint opptatt av å dele. Også dele adgang og anbefalinger til våre mange gamle kolleger som har etablert seg innen samme fagområde som oss – altså blitt konkurrenter.

Vi tror på – at våre felles kunder verdsetter rause leverandører – kloke nok til først og fremst å ha fokus på å løse kundens problem raskest, enklest og billigst. Har evne og vilje til ikke kun å se på egne ferdigheter og «egen butikk» – men peke i retning av den leverandør som faktisk kan levere – raskest, enklest og billigst.

Grønn logistikk. Vi tror på – at våre felles kunder verdsetter miljøvennlige leverandører som fokuserer på lokal og «kort-reist» kompetanse der det er godt nok, i stedet for «lang-reist», dyr og utslippskrevende kompetanse som følge av ensidig fokus på «egen butikk»

Fag-spesialister vi kan bistå med – når det plutselig trengs.

Kortvarige konkrete oppdrag, erstatte kortvarig fravær i bedriften eller avtale et antall timer hver måned som en langvarig innleid tjeneste – som kan reguleres løpende. 

  • Sikkerhetsrådgiver (Safety) – kartlegger og dimensjonerer pålagt og lønnsomt sikkerhetsnivå
  • Beredskapsrådgiver – dimensjonerer nødvendig bedskap og etablerer plan/aksjonskort, mediehåndtering og øvelser

Bli oppdatert

…få de viktigste nyheter, myndighetskrav, fag-nyheter og statistikker som påvirker sikkerheten rundt oss i hverdagen.

Vi deler egne og andres gode råd og tips og formidler det som gir oss mer trygghet for mindre penger.

Send en melding

Vi deler gjerne råd og erfaringer, hvis det kan hjelpe andre.

Har dere behov for informasjon eller konkret tilbud – sender vi uforpliktende det dere trenger.

Gleder oss til å høre fra dere.

Sharing Safety er å dele - så del i vei med kolleger og kjente